Direktni letovi Beograd – Njujork!!!
Period prodaje: do 28. marta 2019.